20 December 2019

Het meetsysteem in Valkenswaard bevindt zich in een experimenteel stadium. Er is één meetstation geïnstalleerd wat gegevens verzameld. De toekomstige situatie wordt geïnventariseerd en besproken. Snel volgt hier meer nieuws op deze pagina.

Populaire berichten