Toon Sengers uit Wamel, wilde wel eens wat meer weten over zijn voorouders. Ook M. Mutter-Sengers uit Oss wilde met een onderzoek beginnen. Dank zijn die twee initiatief nemers en een heleboel andere mensen die daar de schouders onder gezet hebben is “Het Grote Sengers Boek” ontstaan en uitgebracht in. Dat boek ligt bij mij en veel familieleden al weer vele jaren in de kast. Voor diegenen die het willen inzien en mij niet kennen, een exemplaar is ook beschikbaar in het Brabants Historisch Archief.

voorblad

In dat boek zijn duizenden Sengers (en Zengers) ingedeeld in de zes takken met dezelfde naam die gevonden zijn. Hoewel het er op lijkt dat de oorspronkelijke familienaam met een S geschreven wordt, is uit het boek wel duidelijk dat de naam Zengers (Z) daar deel van uit maakt. Wellicht een verschrijving of een bewuste keuze ooit?

Die zes takken Sengers zijn (nog) niet bij elkaar gebracht bij mijn weten. Over de betekenis en het ontstaan van de naam Sengers valt met zekerheid niets te zeggen. Wel is zeker dat in het Vlaanderen van zo’n 500 jaar geleden nogal wat klank verwante woorden voorkomen, waarvan 1 of meerderen best eens met de totstandkoming van onze naam te maken kan hebben.

Een van de verklaringen van de naam Sengers zou zijn dat deze ontstaan is uit een beroep. De naam van het beroep zou hofzanger, minnezanger / minstreel of troubadour zijn, of beter gezegd zanger. Deze hielden zich meestal op in de buurt van kastelen en hoven. Maar ook cantor (is zanger, voorzanger of zangleraar aan een kerkelijke muziekschool zou de herkomst van de naam kunnen vormen.

Een voorbeeld: een zekere Jaspar van den Dijck, die senger/cantor was van de Sint Servaas te Maastricht. Hij erfde van zijn broer “het Haanengoed”, een kasteel gelegen te Eigenbilzen, halverwege van Hasselt en Maastricht. Toen hij er zijn intrek nam veranderde hij de naam Haanengoed in Zangerhei, hetgeen nog steeds de naam is van dat goed.

Er zijn meerdere vondsten benoemd in het Grote Sengers Boek die tot deze naam verklaring leiden. Maar zekerheid daarin….

In Elen gelegen in Belgie (ter hoogte van Sittard) anno 1575 als plaatsaanduiding het Sengerkempke, de Sengerstraet en de Sengerheggen (uit: H. van der Weer geschiedenis van Elen).

Een ander leuke vondst was: de Sanghers hofstede (land te Wyngene). Letterlijk staat er : Van ontrent iij. linen landts ande zuutzijde vanden goede tsgros ende heet tsanghers hofstede (ca.1500). Joos Sanghers zou daarmee verband houden.

Vanuit een ander stamboom onderzoek (Vogelensang etc) werd gemeld dat de oorsprong van die naam zou gevonden moeten worden in een landgoed dat “de Vogelsang” heette. Dat “huis” zou reeds voor onze oudste Sengersen in Noord Oost Nederland gestaan hebben of nog staan. Hieruit zou ook de familie Senger /Sanger voortgekomen zijn. De nazaten zouden thans in hoofdzaak zowel in Nederland als Duitsland langs de grens wonen. Is het toevallig dat er in de buurt van Hasselt ca 1300 een Heerlijkheid en kasteel Vogelsanck aangeduid wordt? Ook de vroegste Sengers zijn in begin 1400 te Hasselt gevonden.

Dank aan Toon Sengers en M. Mutter-Sengers voor al het naspeuren!!